DocPDF Sharing Community - File Manager - PDF Files

image

Ziņojums par 2019.gada budžeta

ziņojums par 2019.gada budžeta plānu uzņēmuma nosaukums: „atkritumu apsaimniekošanas dienvidlatgales starppašvaldību organizācija
07 Jul, 2023
Date
47.36 KB
Size
2459
Views
1469
Downloads
A
Pic
Pic
Pic
S
Pic
P
Pic
+42

Start relevant disscusion about this document:

Preview PDF

Showing preview pdf file

Drop related files here or click to upload.

Upload up to 10 files

Related Files

Showing 7 files
Sharing community where you can transfers and download files. At present more than 1.000.000 documents are submitted to our system. Do you need us to host your document? You can upload documents for a free. Invite DocPDF Collaboratorsto create great outstanding read to read community.
- Followers
- @DocPDF
- #DocPDF
SPREAD KNOWLEDGE - SHARE IT! Copy and paste the link wherever you want and start sharing!
Link:

Transcript

Ziņojums par 2019.gada budžeta plānu
Uzņēmuma nosaukums: „ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES
STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA”
Dalībnieki:
Dalībnieks
Vārds, uzvārds/
nosaukums
Personas kods / reģistrācijas numurs
Adrese / juridiskā adrese
Daugavpils pilsētas dome
90000077325
Krišjāņa Valdemāra iela 1,
Daugavpils LV5401
Daugavpils novada dome
90009117568
Rīgas iela 2, Daugavpils, LV 5401
Ilūkstes novada dome
90000078782
Brīvības iela 7, Ilūkste, Ilūkstes novads, LV5447
Krāslavas novada dome
90001267487
Rīgas iela 51, Krāslava, LV5601
Dagdas novada dome
90000041224
Alejas iela 4, Dagda, Dagdas novads, LV5674
Preiļu novada dome
90000065720
Raiņa bulvāris 19, Preiļi, LV 5301
Līvānu novada dome
90000065595
Rīgas iela 77, Līvāni, LV 5316
Aglonas novada dome
90000065754
Somersetas ielā 34, Aglona, Aglonas novads, LV5304
Vārkavas novada dome
90000065434
Skolas iela 5, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Vārkavas novads, LV – 5335
Valde: Aivars Pudāns – valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt
kapitālsabiedrību atsevišķi;
Vidējais strādājošo skaits (plāns): 81
Uzņēmuma darbības rezultatīvie rādītāji (plāns):
Budžeta plāns 2019.gadam tika sastādīts balstoties uz 2018.gada
faktiskajiem datiem, ka arī speciālistu aprēķiniem un prognozēm
2019.gadam. 2019.gadā plānots apglabāt 46027,68 t atkritumu un savākt
32653,60 t, kas kopumā nodrošinās uzņēmuma 3651,55 tūkst. EUR
ieņēmumu, no kopējiem plānotajiem ieņēmumiem 4837,08 tūkst. EUR
apmērā, kas plānoti par 19,32% lielāki nekā 2018.gada rādītāji.
Plānots, ka 2019.gadā uzņēmuma izdevumi būs 4771,33 tūkst. EUR, kas
plānoti par 35,44% lielāki nekā 2018.gadā. Pārsvarā, plānots, ka
uzņēmuma izdevumu palielinājumu vairāk ietekmēs saņemto pakalpojumu
apjomu pieaugums (aptuveni, par 12,70%) un materiālu un izejvielu
apjomu plānotais pieagums (par 33,18%). Vērts pievērst uzmanību, ka
plāns ir izstrādāts balstoties uz uzņēmuma plānoto saimnieciskās
darbības paplašinānu, līdz ar to visi rādītāji, kuri tieši attiecas uz
sniegto pakalpojumu nodrošināšanu (degvielas apjomi, patērētā
elektroenerģija, remonta materiāli un rezerves daļas, u.c.) arī ir
plānoti ar pieaugumu.
Rādītājiem, kurus ir iespējams ieplānot, balstoties uz atbildīgo
speciālistu atzinumiem, novērtēšanu, rādītaju noteikšanu un
ekspertvērtējumiem, ir aritmētiskais pamatojums, kas attēlots uzņēmuma
budžeta plāna pielikumos. Savukārt, rādītāji, kas nav tieši
prognozējami, ir aprēķināti pielietojot matemātiskās novirzes metodi,
kur par bāzi ir ņemti 2018.gada faktiskie rādītāji, kuri ir atvasināti
ar ~9% novirzi. Tas ir, ja 2018.gada rādītājs ir 100%, tad 2019.gadā
tas pats rādītājs būs 2018.gada rādītāju summējot ar 9% novirzi (t.i.
109%).
Ir plānots, ka 2019.gadu uzņēmums noslēgs ar peļņu 66,20 tūkst. EUR
apmērā, kas uzskatāms par pozitīvu uzņemuma plānotās saimnieciskās
darbības rezultātu. Katrs 2019.gada budžeta plāna pielikums nodrošina
informatīvu un detalizētu priekšstatu par uzņēmuma plānoto darbību
2019.gadā.
Plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji:
2019.gada plānotie galvenie sasniedzamie rādītāji ir atrunāti SIA
„AADSO” 2019.gada rīcības plāna projektā, galvenie no kuriem ir:
1.
Nodrošināt efektīvu un videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanu
Dienvidlatgales reģionā;
2.
Samazināt apglabājamo bioloģiski noārdāmo atkritumu daudzumus līdz
50%;
3.
Samazināt apglabājamo atkritumu plūsmu, palielinot atkritumu
pārstrādi 50% līdz 80% apmērā atkarībā no atkritumu veida;
4.
Veikt reversās osmozes infiltrātu attīrīšanas iekārtas pārbūvi,
remontu un membrānu moduļu nomaiņu, uzlabojot tehnoloģisko procesu
sistēmu, pielāgojoties tehnoloģisko procesu mainīgajiem
apstākļiem;
5.
Veikt atkritumu manuālu vai automatizētu šķirošanu, maksimāli
sagatavojot tos iespējamai reģenerācijai;
6.
Veicināt ES un valsts finansējuma piesaisti, ilgtspējīgās darbības
un attīstības nodrošināšanai;
7.
Nodrošināt SIA „AADSO” resursu ilgtspējīgu un efektīvu
izmantošanu;
8.
Uzraudzīt finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu, nodrošinot
rentablu darbību, stabilu maksātspēju;
9.
Uzlabot pakalpojumu kvalitāti un pieejamību;
10.
Veicināt informācijas apmaiņu, izglītošanu vides un atkritumu
apsaimniekošanas jautājumos;
Sabiedrības turpmākā attīstība un plāni:
1.
Uzņēmuma plānos ir paplašināt atkritumu savākšanas pakalpojumus
(uz deleģēšanas līguma pamata) citos Daugavpils novada pagastos
(tikai ar konkrēto pašvaldību lēmumu);
2.
Iespējams, ka uzņēmums paplašinās atkritumu apsaimniekošanas
funkcijas plašākā Dienvidlatgales reģiona teritorijā.
Budžeta plāna atbilstība uzņēmuma stratēģijai
Nepamatota 2019.gada budžeta plāna neatbilstība uzņēmuma darbības
stratēģijai netiek konstatēta. 2019.gadā uzņēmums ir orientēts uz
savas saimnieciskās darbības paplašināšanos savas kompetences, t.i.
atkritumu apsaimniekošanas, ietvaros. Plānots apgūt jaunas
teritoriālās vienības (novadus, pagastus) Dienvidlatgales reģionā, kas
ietekmēs uzņēmuma darbaspēka noslogotību un uzņēmuma finansiālos
rādītājus, gan ieņēmumu, gan izdevumu daļu. Uzņēmuma galvenie
attīstības vektori ir savu klientu nodrošināšana ar kvalitatīvu
pakalpojumu un kārtējo pārskata gada slēgšana ar peļņu.
Notikumi pēc plānotās bilances slēgšanas
Plānotajā pārskata periodā (no 2019.gada pirmās dienas līdz gada
pēdējai dienai), kad valde apstiprinās gada pārskatu, ir plānots, ka
netiks konstatēti nekādi nozīmīgi notikumi un ārkārtas situācijas, kas
spētu ietekmēt gada rezultātus un sabiedrības finansiālo stāvokli.
SIA „AADSO” valdes loceklis A.Pudāns
ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

More Files

Showing 20 files
Icon
MANUAL DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL FOTO JUAN CARLOS MORALES
manual de coordinación interinstitucional foto: juan carlos morales. reportaje
Icon
LEY ARTÍCULO 39 GARANTÍAS OPINIÓN 1182014DTN LA NORMATIVA DE
ley. artículo 39. garantías opinión 1182014/dtn la normativa de contrataciones del estado dispone que las entidades solo pueden
Icon
LA ACTUAL ESTRUCTURA DE LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LAS
la actual estructura de los presupuestos generales de las entidades locales se aprueba por orden hap/491/2014, de 14 de marzo,
Icon
DESCRIPCIÓN DE PROYECTO (EXTENSIÓN MÁXIMA TOTAL 23 HOJAS) SI
descripción de proyecto (extensión máxima total: 23 hojas) si su empresa tiene una idea de proyecto de i+d y necesita información
Icon
EVALUACIÓN DE SALIDA ARMANDO ENRIQUEZ EGUILUZ 1 ¿CUÁNTAS PALABRAS
evaluación de salida armando enriquez eguiluz 1. ¿cuántas palabras deben llevar tilde en el siguiente texto? si, te pido que
Icon
NP 178 GABINETE DE PRENSA 9 DE MARZO DE
np 178 gabinete de prensa 9 de marzo de 2000 elecciones a cortes generales y al parlamento
Icon
DECRETO DE 21 DE JULIO DE 1910 POR EL
decreto de 21 de julio de 1910, por el que se expide el reglamento de los estudios de arquitectura en la escuela nacional de bellas artes
Icon
ACTA DEL FALLO DEL JURADO DEL PREMIO DE RELATO
acta del fallo del jurado del premio de relato corto “fernández lema”, año 2018 (modalidad de lengua castellana) en luarcavaldés, siendo l
Icon
LOS CELOS DOMINGO CARATOZZOLO NO HAY DOS SIN
los celos domingo caratozzolo no hay dos sin tres los celos son propios del ser humano. cuando un
Icon
LEY DEL SERVICIO DE INSPECCIÓN FISCAL CÁMARA DE DIPUTADOS
ley del servicio de inspección fiscal cámara de diputados del h. congreso de la unión secretaría general secretaría de servicios
Icon
18 CIRCULAR N°38 DEL 08 DE JULIO DEL 2008
18 circular n°38 del 08 de julio del 2008 materia : valor de la unidad de fomento para los días comprendidos entre el 10 de julio y el 0
Icon
CUENTA PÚBLICA 2015 CUENTA PÚBLICA 2015 ANÁLISIS DEL EJERCICIO
cuenta pública 2015 cuenta pública 2015 análisis del ejercicio del presupuesto de egresos instituto nacional de las personas adult
Icon
6 TD 11556587 OPINIÓN Nº 2412017DTN ENTIDAD DIRECCIÓN REGIONAL
6 t.d: 11556587 opinión nº 2412017/dtn entidad: dirección regional de salud de madre de dios asunto: exoneración del impuesto
Icon
¿QUÉ SON SEMILLAS? UNA PLANTA PRODUCE SEMILLAS PARA REPRODUCIRSE
¿qué son semillas? una planta produce semillas para reproducirse. una semilla necesita ser polinizada para producir una planta nueva. compr
Icon
H ENRY ADOLFO LAMBIS MIRANDA HOJA DE VIDA
h enry adolfo lambis miranda hoja de vida datos personales nombre henry adolfo l
Icon
ANEXO IV FORMATO DEL ACTA DE RETENCIÓN DE DINERO
anexo iv formato del acta de retención de dinero en efectivo y/o ifn rectangle 7 acta de retención de dinero en efectivo y/o instr
Icon
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN IES BJ GALLARDO CAMPANARIO VAMOS A
departamento de orientación i.e.s. b.j. gallardo. campanario vamos a valorar la diferencia entre monólogo y diálogo para favorece
Icon
SILABO 15 SPAN 854 LATIN AMERICAM SHORT STORY I
silabo 15 span 854 latin americam short story i prof. nicasio urbina primavera 2005, miércoles 58 pm old chem 531 oficina: old
Icon
RECUERDO DE LUIS JIMÉNEZ MARHUENDA SE TRATA DE
recuerdo de luis jiménez marhuenda se trata de la vivencia del sr. pablo r. en la provincia de alicante
Icon
IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO NOMBRE SOND DRENAJ URINAR CALIB 22
identificación del producto nombre: sond drenaj urinar calib 22 fr,fole 3 vi código sistema médico: im05101 familia: inf